Cel 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacją Kodeksu Pracy.

Program 

  • Zmiany przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  • Zmiany przepisów dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
  • Zmiany przepisów w zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Inne zagadnienia w dziedzinie ochrony pracy wynikające z pytań i wniosków słuchaczy w tym z zakresu uprawnień Rady pracowników, nowych zasad współpracy ze służbą medycyny pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

350 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice