Cel 

Szkolenie obejmuje problematykę zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Program 

 Szkolenie podstawowe: 6,5 godziny (1 dzień), cena 350 zł brutto

1.

60 min

Geneza zmian ustawy Prawo zamówień publicznych w aspekcie regulacji UE

2.

60 min

Kwalifikacja wykonawców. Przesłanki wykluczenia i mechanizm ,,self cleaning’’

3.

60 min

Komunikacja elektroniczna i jednolity dokument zamówienia publicznego

4.

60 min

Sytuacja sektora MŚP. Przesłanki zwiększenia udziału w rynku zamówień publicznych

5.

45 min

Partnerstwo innowacyjne

6.

45 min

Zamówienia ,,in house’’ 

7.

60 min

Modyfikacja umów w sprawie zamówień publicznych

 

Prowadzący: Prof. UŚ dr hab. Michał Kania

Radca prawny, in house w Kancelarii PPClegal, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. PPP, kierownik podyplomowych studiów Administracji i Zarządzania prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, założyciel i pierwszy Prezes Zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP (www.wnppp.pl), autor ponad 80 publikacji nt. PPP, zamówień publicznych i koncesji, w tym pierwszej w Polsce monografii nt. Umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, prelegent i uczestnik na konferencjach polskich i międzynarodowych (m.in.: Ostrava, Brno, Kopenhaga, Hasselt, Bruksela) dotyczących problematyki PPP, zamówień publicznych oraz koncesji.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

350 PLN

Czas trwania

(1) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice