Cel 

Szkolenie obejmuje problematykę zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

Program 

Szkolenie rozszerzone: 12 godziny (2 dni), cena 750 zł brutto

1.

90 min

Geneza zmian ustawy Prawo zamówień publicznych w aspekcie regulacji UE. Założenia i cele reformy w pracach organów UE.

2.

60 min

Kwalifikacja wykonawców. Przesłanki wykluczenia i mechanizm ,,self cleaning’’

3.

45 min

Zmiany w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty

4.

45 min

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

5.

60 min

Komunikacja elektroniczna i jednolity dokument zamówienia publicznego

6.

60 min

Sytuacja sektora MŚP. Przesłanki zwiększenia udziału w rynku zamówień publicznych

7.

45 min

Partnerstwo innowacyjne

8.

60 min

Zamówienia ,,in house’’ 

9.

60 min

Modyfikacja umów w sprawie zamówień publicznych

10.

30 min

Zmiany trybach udzielania zamówień publicznych

11.

30 min

Interpretacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

12.

120 min

Omówienie wybranych orzeczeń TS będących podstawą zmian znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

Prowadzący: Prof. UŚ dr hab. Michał Kania

Radca prawny, in house w Kancelarii PPClegal, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. PPP, kierownik podyplomowych studiów Administracji i Zarządzania prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, założyciel i pierwszy Prezes Zarządu Fundacji Wsparcie Naukowe PPP (www.wnppp.pl), autor ponad 80 publikacji nt. PPP, zamówień publicznych i koncesji, w tym pierwszej w Polsce monografii nt. Umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, prelegent i uczestnik na konferencjach polskich i międzynarodowych (m.in.: Ostrava, Brno, Kopenhaga, Hasselt, Bruksela) dotyczących problematyki PPP, zamówień publicznych oraz koncesji.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

750 PLN

Czas trwania

(2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice