Cel 

 • przekazanie  informacji  o  rodzajach  i  zastosowaniu  ciągników i suwnic wchodzących  w  zakres  uprawnienia  operatora:
  Cięgniki -II W  i  I W / Suwnice - II S/Suwnice - IS 
 •  przekazanie wiedzy na temat bezpiecznej, zgodnej z przepisami obsługi suwnic (wciągarek i wciągników sterowanych z poziomu roboczego i z kabiny).

Warunki przyjęcia 

Wciągarki i wciągniki hakowe ogólnego przeznaczenia   sterowane z poziomu roboczego, suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego

 • ukończone 18 lat,
 • co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • staż pracy 1 miesiąc pracy jako pomocnik operatora.

Wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny, suwnice sterowane z kabiny:

 • co najmniej wykształcenie podstawowe i tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie lub zasadnicze zawodowe,
 • staż pracy 3 m - ce jako pomocnik operatora.

Program 

Obsługa cięgników i suwnic wegług kategorii:

 • kat. II W - wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.
 • kat. II S - suwnice hakowe ogolnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii II W.
 • kat. I W - wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny oraz aciągniki i wciągarki wg katrgorii II W.
 • kat. I S - suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg kategorii I W i suwnice wg kategorii II S.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

380 PLN

Czas trwania

42 godzin (5) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice