Cel 

Celem kursu jest przyswojenie wiadomości teoretycznych i praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu palacza kotłów centralnego ogrzewania oraz prowadzenia obsługi instalacji grzewczych.

Warunki przyjęcia 

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie podstawowe (8 klas) lub gimnazjum

Program 

 • Podstawowe  wiadomości z techniki cieplnej
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Podstawowe wiadomości dotyczące paliw
 • Proces spalania
 • Zasada działania , budowa kotłów i intalacji grzewczych
 • Zasady prawidłowej eksploatacji kotłów grzewczych oraz instalacji grzewczych
 • Bilans cieplny kotła
 • Przepisy bhp oraz p.pożarowe  i Dozoru Technicznego
 • Zajęcia praktyczne

Cena: 470 zł + 175,00 egzamin przed Komisją Regulacji Energetyki

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

470 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice