Cel 

Kurs jest przeznaczony dla kandydatów do pracy przy obsłudze podajników wibracyjnych.

Celem kursu jest nabycie wiadomości dotyczących:

- budowy, zabudowy, działania, eksploatacji  i obsługi podajników wibracyjnych,

- nabycie umiejętności operowania w sposób optymalny tą wiedzą oraz prawidłowa i bezpieczna obsługa podajników wibracyjnych

 

Warunki przyjęcia 

  • brak.

Termin do uzgodnienia

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

65 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice