Cel 

  • przygotowanie  słuchaczy  do  samodzielnej obsługi pras hydraulicznych,
  • zapoznanie  z  budową  i  zasadą  działania  pras  hydraulicznych,  pras  korbowych  i  ciernych,  pozwalające  na  ich  prawidłową  eksploatację,
  • znajomość  zasad  bhp  obowiązujących  przy  obsłudze  pras  hydraulicznych,  korbowych  i  ciernych  oraz   zasad  udzielania  pierwszej  pomocy  poszkodowanemu

Warunki przyjęcia 

  • ukończone  18  lat,
  • ukończona minimum Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie ślusarza, mechanika, lub ukończona 8-letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum i 2 letnia praktyka w oddziale mechanicznym,  
  • skierowanie na kurs.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice