Cel 

 • zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację
 • przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi
 • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • przygotowanie uczestnika do bezpiecznego użytkowania butli

Warunki przyjęcia 

 • ukończony 18 rok życia
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju, potwierdzony stosowanym zaświadczeniem lekarskim

Program 

 1. wiadomości o dozorze technicznym
 2. ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 3. typy stosowanych wózków jezdniowych
 4. budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 5. czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
 6. czynności operatora w czasie pracy wózkami
 7. wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8. wiadomości z zakresu BHP
 9. bezpieczne użytkowanie butli
 10. zajęcia praktyczne

UWAGA! Aby obsługiwać wózki podnośnikowe należy zdać egzamin przed komisją UDT.

Szkolenie realizowane jest według programu uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2018, poz. 47)

Posiadamy osiemnastoletnie doświadczenie w zakresie organizacji kursów na wózki oraz programy na pozostałe typy wózków opracowane przez UDT.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego, uczestnicy mogą obsługiwać wszystkie typy wózków jezdniowych, w tym: podnośnikowe, unoszące, naładowne, ciągnikowe i pchające.

Zajęcia praktyczne prowadzone są dodatkowo z wykorzystaniem również wózków bocznych ‘REACH TRUCK’.

Naszymi atutami są własny ośrodek szkoleniowy wyposażony w park maszynowy oraz wysokiej klasy sprzęt multimedialny. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o tym profilu.

W ramach kursu zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne
 • egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego (w cenie określonej w Ustawie o dozorze technicznym)

Opcjonalnie - dla osób zainteresowanych:

 • badania psychologiczne

Miejsce szkolenia:

ul. Piastów Śląskich
Lokalizacja Mysłowice-Wesoła

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

400 PLN

Czas trwania

(6) dni

Najbliższe terminy

15.10 - 22.10.2019r.
19.11 - 26.11.2019r.
03.12 - 10.12.2019r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice