Cel 

Celem kursu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Kursant po ukończonym kursie zna budowę i zasady działania wózków różnych typów, pozwalających na ich prawidłową eksploatację, zna obowiązujące przepisy bhp oraz zasady poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpoż., potrafi samodzielnie prowadzić wózek jezdniowy i wykonywać operacje manewrowe, potrafi wymienić butlę w wózkach zasilanych paliwem gazowym. Posiada świadomość odpowiedzialności pracy z wózkiem jezdniowym na górnych składach oraz zagrożeń z tym związanych, pracuje i współpracuje w grupach pod kierownictwem innych osób.

Kurs prowadzi do zdobycia kompetencji dzięki którym kursant rozwija się zawodowo, poszerza swoje kwalifikacje i ma możliwość uzyskania nowej perspektywy zawodowej.

Warunki przyjęcia 

• ukończenie 18 roku życia,

• stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku
   operatora wózków jezdniowych danego rodzaju
   potwierdzony stosowanym zaświadczeniem
   lekarskim.

Program 

  Wiadomości o dozorze technicznym.

  Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.

  Typy stosowanych wózków jezdniowych.

  Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych.

  Czynności operatora przed rozpoczęciem,
  pracy i po zakończeniu pracy.

  Czynności operatora w czasie pracy wózkami.

  Wiadomości z ładunkoznawstwa.

  Wiadomości z zakresu BHP.

  Zajęcia praktyczne.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie organizacji kursów na wózki oraz Certyfikat Ministerstwa Gospodarki potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie 'WÓZKI JEZDNIOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM' o numerze: 114/CERT - 101/2000.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

572 PLN

Czas trwania

42 godzin (5) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice