Cel 

Celem kursu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Kursant po ukończonym kursie zna budowę i zasady działania wózków różnych typów, pozwalających na ich prawidłową eksploatację, zna obowiązujące przepisy bhp oraz zasady poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpoż., potrafi samodzielnie prowadzić wózek jezdniowy i wykonywać operacje manewrowe, potrafi wymienić butlę w wózkach zasilanych paliwem gazowym. Posiada świadomość odpowiedzialności pracy z wózkiem jezdniowym na górnych składach oraz zagrożeń z tym związanych, pracuje i współpracuje w grupach pod kierownictwem innych osób.

Kurs prowadzi do zdobycia kompetencji dzięki którym kursant rozwija się zawodowo, poszerza swoje kwalifikacje i ma możliwość uzyskania nowej perspektywy zawodowej.

Warunki przyjęcia 

• ukończenie 18 roku życia,

• stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku
   operatora wózków jezdniowych danego rodzaju
   potwierdzony stosowanym zaświadczeniem
   lekarskim.

Program 

  Wiadomości o dozorze technicznym.

  Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego.

  Typy stosowanych wózków jezdniowych.

  Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych.

  Czynności operatora przed rozpoczęciem,
  pracy i po zakończeniu pracy.

  Czynności operatora w czasie pracy wózkami.

  Wiadomości z ładunkoznawstwa.

  Wiadomości z zakresu BHP.

  Zajęcia praktyczne.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie organizacji kursów na wózki oraz Certyfikat Ministerstwa Gospodarki potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie 'WÓZKI JEZDNIOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM' o numerze: 114/CERT - 101/2000.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

572 PLN

Czas trwania

42 godzin (5) dni

Najbliższe terminy

09.03 - 13.03.2020r.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice