Cel 

Usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz zasad postępowania z dokumentacją niejawną.

Program 

1. Podstawy prawne ochrony informacji:

  • informacje niejawne,
  • dane osobowe,
  • tajemnica przedsiębiorstwa.

2. Konsekwencje prawne dotyczące nieprzestrzegania tajemnic prawnie chronionych:

  • konsekwencje karne,
  • odpowiedzialność służbowa - kodeks pracy,
  • odpowiedzialność cywilna.

3. Podstawowe zagrożenia dla informacji prawnie chronionych w firmie/ urzędzie:

  • zagrożenia o charakterze technicznym,
  • wywiad gospodarczy,
  • szpiegostwo gospodarcze,
  • najsłabsze ogniwo - człowiek.

Termin do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

550 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice