Cel 

Celem kursu jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy kursu w zakresie świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Warunki przyjęcia 

 • predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu,
 • ukończone 18 lat,
 • aktualna książeczka zdrowia,
 • ukończona szkoła średnia.

Program 

Program kursu przewiduje 56 godzin  zajęć, w tym 16 godzin praktyk w oddziałach szpitalnych.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

 • rola i zadania opiekuna osób starszych i schorowanych,
 • etyka w zawodzie opiekuna,
 • bio-psycho-społeczne aspekty funkcjonowania osób starszych,
 • problem wielochorobowości i specyfikacja przebiegu schorzeń u pacjentóww podeszłym wieku,
 • higiena i zabiegi pielęgnacyjne osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • zasady prawidłowego żywienia osób starszych i chorych,
 • organizacja czasu wolnego osób starszych,
 • wsparcie i pomoc dla umierajacego i rodziny,
 • praktyka szpitalna.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

500 PLN

Czas trwania

56 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

32 420 4100

Miejsce szkolenia

Siedziba Zarządu
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice