Cel 

Celem kursu jest uzyskanie wymaganego przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach pozaszkolnych oraz nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

Warunki przyjęcia 

  • skierowanie na kurs,
  • kurs pedagogiczny jest przeznaczony dla wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne w jednostkach pozaszkoleniowych. 

Program 

  • Samokształcenie w zawodzie
  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
  • Wybrane zagadnienia z psychologii
  • Metodyka i dydaktyka nauczania zawodu
  • Ćwiczenia
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

400 PLN

Najbliższe terminy

23.09 - 27.09.2019r.
21.10 - 25.10.2019r.
18.11 - 22.11.2019r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice