Cel 

Celem kursu jest zapoznanie się z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Program 

 • Podstawowe pojęcia o arkuszu kalkulacyjnym Excel.
 • Wprowadzanie danych do arkusza.
 • Formatowanie wierszy i kolumn.
 • Wypełnianie komórek arkusza - formaty liczbowe, wyrównanie, scalanie, zmiany czcionki, obramowanie komórek, desenie.
 • Zastosowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Wstawianie grafiki do arkusza.
 • Graficzna ilustracja danych w arkuszu kalkulacyjnym - tworzenie wykresów standardowych i niestandardowych
 • Porządkowanie danych w tabeli - sortowanie.
 • Zastosowanie funkcji: ŚREDNIA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO.
 • Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w matematyce.
 • Graficzna prezentacja danych statystycznych.
 • Tworzenie tabel przestawnch.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

300 PLN

Najbliższe terminy

17.10 - 18.10.2019r.
05.12 - 06.12.2019r.

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice