Cel 

  • zapoznanie uczestników z problematyką zarządzania gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie,
  • zapoznanie z budową i zasada działania wózków różnych typów, pozwalajace na ich prawidłową eksploatację,

Warunki przyjęcia 

  • ukończony 18 rok życia,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków widłowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

UWAGA! Aby obsługiwać wózki podnośnikowe należy zdać egzamin przed komisją UDT.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

950 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice