Cel 

Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi rodzajami narkotyków w nielegalnym obrocie dealerskim na terenie woj. Śląskiego, omówienie sposobów postępowania z osobami pod wpływem narkotyków, oraz przepisów karnych związanych z narkomanią.

Program 

  • Podział podstawowych środków odurzających i substancji psychoaktywnych
  • Wstępna ocena osób będących pod wpływem środków odurzających
  • Sposoby postępowania z osobami uzależnionymi
  • Główne zagadnienia prawne dotyczące narkomanii w Polsce
  • Różnicowanie objawów psychicznych i fizycznych w poszczególnych rodzajach uzależnień

Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice