Cel 

Adresatami szkolenia mogą być:

Pracownicy działu handlowego, przedstawiciele handlowi, kadra kierownicza, pracownicy działu sprzedaży, pracownicy działu marketingu
 
Umiejętności po szkoleniu :
 
  • nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania efektywnej prezentacji
  • zapoznanie się z praktycznymi narzędziami wykorzystywanymi w czasie prezentacji
  • atuty i rezerwy – autodiagnoza prezentera
  • nauka koncentrowania słuchaczy i aktywnego włączania ich w prezentację

Program 

Szkolenie składa się z pięciu odrębnych tematycznie sesji:

Sesja pierwsza - planowanie prezentacji handlowej

Sesja druga - sposoby prowadzenia prezentacji

Sesja trzecia - kluczowe umiejętności prowadzacego prezentację

Sesja czwarta - język korzyści w procesie prezentacji

Sesja piąta - praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji - sesja video dla uczestników szkolenia

Metodyka prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, gwarantującą aktywny udział wszystkich uczestników

Liczebność grupy: do 15 osób

Na życzenie Klienta istnieje możliwość poszerzenia sesji do dwóch dni oraz zorganizowania szkolenia w wersji wyjazdowej czy weekendowej. 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Czas trwania

8 godzin (1) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice