Cel 

Umiejętności po szkoleniu :
  • zasady komunikowania się i budowania relacji
  • analiza i ocena potrzeb klienta
  • techniki aktywnego słuchania
  • profesjonalna prezentacja produktów z zastosowaniem języka korzyści
  • techniki przekazywania ceny mojego towaru - usługi
  • zamykanie rozmów handlowych

Adresaci szkolenia:

przedstawiciele handlowi, pracownicy działu handlowego, sprzedawcy stacjonarni obsługujący klienta, pracownicy którzy mają być przekwalifikowani z obecnych stanowisk do działu sprzedaży, obsługa telefoniczna klienta – call center.

Program 

Szkolenie składa się z sześciu odrębnych tematycznie sesji:

Sesja pierwsza - przygotowanie do kontaktu z klientem

Sesja druga - otwarcie rozmowy z klientem

Sesja trzecia - kluczowe czynniki do zrobienia dobrego pierwszego wrażenia

Sesja czwarta - badanie potrzeb - techniki zadawania pytań, techniki aktywnego słuchania, góra lodowa w kontaktach z klientem

Sesja piąta - prezentacja handlowa - struktura, sposoby prezentacji, język korzyści

Sesja szósta - techniki zamknięć rozmowy handlowej

Metodyka prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, gwarantującą aktywny udział wszystkich uczestników.

Liczebność grupy: do 15 osób

Na życzenie Klienta istnieje możliwość poszerzenia sesji do dwóch dni oraz zorganizowania szkolenia w wersji wyjazdowej czy weekendowej.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Czas trwania

8 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice