Cel 

Zdobycie umiejętności rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń korupcyjnych oraz promowanie zasad etycznych.

Program 

Korupcja:

  • definicje,
  • działania o charakterze korupcyjnym,
  • łapownictwo a przekupstwo.

2. Polska z zjawisko korupcji - przykłady.

3. Obszary szczególnie zagrożone korupcją.

4. Korupcja jako przestępstwo:

  • regulacje prawne dotyczące korupcji.

5. Odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna za działania korupcyjne.

6. Mechanizmy korupcjogenne.

7. Metody korumpowania.

8. Symptomy ryzyka wystąpienia korupcji.

9. Sposoby zachowań w sytuacjach korupcyjnych.

10. Profilaktyka antykorupcyjna.

11. Korupcja w obszarze zamówień publicznych.

12. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy zamówieniach publicznych.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

480 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice