Cel 

Szkolenie adresowane do osób pracujących z ludźmi: lekarzy pielęgniarek, urzędników, nauczycieli, opiekunów, wychowawców oraz ich przełożonych ; do wszystkich, którym praca przestała sprawiać przyjemność, a to co kiedyś dodawało skrzydeł przemieniło się w kulę u nogi. 

 • Zapoznanie się z przyczynami pojawiania się wypalenia zawodowego
 • Poznanie metod zwalczania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Nauka efektywnego zarządzania potencjałem ludzkim
 • Zapoznanie się ze skutecznymi metodami motywowania pracowników

Program 

 • Czym jest wypalenie zawodowe?
 • Kogo i dlaczego dotyka syndrom wypalenia zawodowego?  
 • Sygnały ostrzegawcze – jak rozpoznać wypalenie zawodowe
 • Etapy wypalenia zawodowego
 • Symptomy i proces wypalenia zawodowego
 • Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
 • Filozofia WLB – jako deska ratunku dla wypalonych.
 • Umysł i ciało w zgodzie - jak być szczęśliwym w pracy
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Czas trwania

16 godzin (2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice