Cel 

Celem kursu jest doskonalenie zawodowych kasjerów oraz nabycie zdolności posługiwania się metodami rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych.

Po ukończeniu kursu uczestnik posiadał będzie wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku kasjera.

Czas trwania

Kurs odbędzie się w formie warsztatowej, obejmować będzie 8 godzin lekcyjnych,
przy zastosowaniu następujących metod:

 • wykład,
 • praca indywidualna,
 • praca w zespołach.

 

Program 

Program ramowy:

    I. Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych.  

 •  cechy identyfikacyjne znaków pieniężnych,
 •  techniki druku banknotów,
 •  stosowane środki zabezpieczenia autentyczności grafiki i papieru banknotów,
 •  monety i ich cechy.

    II. Techniki fałszerskie.

 •  metody fałszowania banknotów,
 •  metody fałszowania monet. 

    III. Specjalne rozwiązania graficzne.

 •  mikrodruki,
 •  efekt kątowy,
 •  znak optyczny,
 •  kompozycja szaty.

     IV. Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych.

 •  tryb postępowania w przypadków ujawnienia fałszerstw znaków pieniężnych,
 •  zasady wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

     V. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych – zajęcia praktyczne.

 •  rozpoznawanie autentyczności banknotów przy pomocy:
 •  lup,
 •  lampy ultrafioletowej,
 •  plansz,
 •  badań organoleptycznych

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz.622).

<p>Skorzystaj z tego szkolenia za darmo w ramach funduszy unijnych (-&gt; <a href="http://www.scuw.pl/article/dofinansowane-szkolenia-w-bazie-uslug-rozwojo...">INFO</a>) . <a href="https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=69276">WEJDŹ</a></p>

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

180 PLN

Czas trwania

8 godzin (1) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice