Cel 

Celem kursu jest doskonalenie zawodowych kasjerów oraz nabycie zdolności posługiwania się metodami rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych.

Po ukończeniu kursu uczestnik posiadał będzie wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku kasjera.

Czas trwania

Kurs odbędzie się w formie warsztatowej, obejmować będzie 8 godzin lekcyjnych,
przy zastosowaniu następujących metod:

 • wykład,
 • praca indywidualna,
 • praca w zespołach.

 

Program 

Program ramowy:

    I. Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych.  

 •  cechy identyfikacyjne znaków pieniężnych,
 •  techniki druku banknotów,
 •  stosowane środki zabezpieczenia autentyczności grafiki i papieru banknotów,
 •  monety i ich cechy.

    II. Techniki fałszerskie.

 •  metody fałszowania banknotów,
 •  metody fałszowania monet. 

    III. Specjalne rozwiązania graficzne.

 •  mikrodruki,
 •  efekt kątowy,
 •  znak optyczny,
 •  kompozycja szaty.

     IV. Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych.

 •  tryb postępowania w przypadków ujawnienia fałszerstw znaków pieniężnych,
 •  zasady wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

     V. Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych – zajęcia praktyczne.

 •  rozpoznawanie autentyczności banknotów przy pomocy:
 •  lup,
 •  lampy ultrafioletowej,
 •  plansz,
 •  badań organoleptycznych

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz.622).

<p>Skorzystaj z tego szkolenia za darmo w ramach funduszy unijnych (-&gt; <a href="http://www.scuw.pl/article/dofinansowane-szkolenia-w-bazie-uslug-rozwojo...">INFO</a>) . <a href="https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=69276">WEJDŹ</a></p>

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

180 PLN

Czas trwania

8 godzin (1) dni

Najbliższe terminy

15.11 - 15.11.2019r.
13.12 - 13.12.2019r.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice