Cel 

  • kurs przeznaczony jest dla  pracowników przewidzianych  do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w  razie zaistnienia wypadku.
  • nauczenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w  przypadkach zranień, oparzeń, złamań, krwotoków, zatruć, porażeń  oraz innych urazów zaistniałych  w  czasie wypadków,
  • nauczenie  zasad przenoszenia i transportu rannych.

Warunki przyjęcia 

  • ukończona szkoła  podstawowa,
  • roczny staż pracy,
  • predyspozycje do wykonywania czynności sanitariusza,
  • skierowanie na kurs.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

250 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice