Cel 

Przygotowanie kandydata do prawidłowego i bezpiecznego wykonania prac na stanowisku sygnalisty szybowegow ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia 

  • wykształcenie minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe (zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe, wyższe),
  • co najmniej 6 miesięcy pracy w szybowych brygadach remontowo - konserwacyjnych (wymagane potwierdzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego),
  • co najmniej 6 miesięcy szkolenia praktycznego pod nadzorem sygnalisty szybowego (wymagane potwierdzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego),
  • aktulne badania psychofiztcznego, powtarzane co 5 lat,
  • wiek 21 lat życia,
  • skierownie na kurs.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

560 PLN

Czas trwania

(8) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice