Cel 

Celem  jest zaktualizowanie wiedzy w zakresie:

 • zasad bezpieczeństwa dotyczącego specyfiki przedmiotowej specjalności,
 • obowiązujących wymogów prawnych,
 • stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przedmiotowym zakresie.

Warunki przyjęcia 

Szkolenie dla osób pracujących w kierownictwie i dozorze ruchu związanych z ruchem wyciągów szybowych.

Program 

Lp.

Temat

Ilość godzin

 1.  

Aktualne przepisy dotyczące ruchu górniczych wyciągów szybowych.

1

 1.  

Zasady bezpiecznego wykonywania robót w zakresie ruchu górniczych wyciągów szybowych, sprzęt ochronny, w szczególności chroniący przed upadkiem z wysokości, zasady korzystania.

3

 1.  

Budowa górniczego wyciągu szybowego, sprzęt techniczny stosowany przy robotach szybowych - nowe rozwiązania techniczne.

2

 1.  

Zasady przewietrzania kopalń i ochrony przeciwpożarowej w zakresie szybowym.

1

 1.  

Działanie i obsługa urządzeń sygnalizacyjnych - nowe rozwiązania techniczne.

1

 1.  

Kontrole stanu technicznego wyciągów szybowych.

1

 1.  

Stan bezpieczeństwa, charakterystyczne, niebezpieczne zdarzenia związane z ruchem górniczych wyciągów szybowych - profilaktyka.

2

 1.  

Zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót szybowych, w tym przy robotach spawalniczych. Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie tych zagrożeń.

3

 1.  

Egzamin.

2

 

Razem

16

Przeszkolenie  obejmuje 16 godzin wykładów z oderwaniem od pracy. 

Zgodnie z § 17 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.06.2006r. (Dz. U. Nr 124 poz. 863) dopuszczenie do pracy osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy związane  z ruchem wyciągów szybowych może nastąpić tylko po ukończeniu przez te osoby specjalistycznego przeszkolenia powtarzanego co 5 lat.

Przeszkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną. Zadania egzaminacyjne obejmować będą cały zakres programu.

 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

200 PLN

Czas trwania

16 godzin (2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice