Cel 

Nie ulega wątpliwości, że szkolenie pracowników może przełożyć się na wymierne rezultaty osiągane przez firmę. Warto zatem pomyśleć o tym by pomóc pracownikowi w jego dalszej edukacji. Rozwój wiedzy i umiejętności w ramach działań szkoleniowych skutkuje lepszymi kwalifikacjami kadry pracowniczej.

Przede wszystkim pracownik, którego pracodawca wysyła na szkolenia ma poczucie,że jego pracodawca kładzie nacisk na to aby stawał się on coraz lepszy w tym, co robi. Uświadamia sobie, że pracodawcy zależy na tym by jego kompetencje były wyższe, co z pewnością przełoży się w przyszłości na jakość jego pracy.

Szkolenie pracownika to chyba jedna z najlepszych inwestycji, jakie może poczynić pracodawca. Stąd też proponujemy Państwa pracownikom poniższe moduły, w ramach szkoleń interpersonalnych.

 

 

 

 

 

Program 

Moduł I

Komunikacja interpersonalna i asertywność w relacjach z ludźmi:

 • zasady budowania klarownego przekazu słownego,
 • mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna,
 • autoprezentacja,
 • asertywność,
 • wybrane techniki wywierania wpływu.

Moduł II

Obsługa klienta:

 • strategie obsługi klientów,
 • typy klientów,
 • potrzeby klientów - racjonalne i emocjonalne powody podejmowania decyzji,
 • udział pracowników administracji w public relations firmy,
 • struktura rozmowy telefonicznej z klientem,
 • reagowanie na emocje i zażalenia klientów.

Moduł III

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy własnej:

 • dzień, tydzień, period... - racjonalne planowanie czasu,
 • narzędzie niezbędne do zarządzania sobą w czasie,
 • jak odzyskać stracony czas, czyli eliminacja pożeraczy czasu,
 • źródła oszczędności czasu,
 • techniki delegowania zadań.

Moduł IV

Wypalenie zawodowe, techniki radzenia sobie ze stresem:

 • określenie przyczyn wypalenia zawodowego,
 • rozczarowanie pracą,
 • poczucie braku wzajemności w relacjach z otoczeniem,
 • mobbing,
 • techniki radzenia sobie ze stresem.

Moduł V

Trening twórczości dla zespołów pracowniczych:

 • kreatywność,
 • techniki zwiększjące aktywność myślenia,
 • rola optymizmu w kształceniu potencjału twórczego,
 • zasady rządzące procesem twórczym.

Cena: kalkulacja indywidualna

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice