Cel 

Elliot Aronson, uznany na świecie autorytet w dziedzinie psychologi społecznej, napisał w swojej książce  "Człowiek istota społeczna":  " Wiedzieć i rozumieć to warunek wstępny do tego, aby skutecznie wpływać (na innych i na siebie)".

Właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy, menadżerowie nieustannie borykają się z trudnymi sytuacjami z zakresu zarządzania, delegowania, motywowania czy samego budowania zespołu. Stąd dla wielu członków kadry kierowniczej proces budowania samoświadomości w ramach działań szkoleniowych przynosi bardzo pozytywne rezultaty dla organizacji. Praca nad rozwojem umiejętności osobistych wpływa na wzmocnienie pozycji lidera w oczach przełożonych. Stąd też proponujemy Państwu następujące moduły szkoleniowe w ramach rozwoju kompetencji menadżerskich.

 

Moduł I

Motywacja pracowników jako podstawa skutecznego zarządzania:

 • motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,
 • indywidualna motywacja pracownika,
 • wpływ automotywacji kierowników na podwładnych,
 • motywowanie zespołu - jak zarządzać, aby nie demotywować podwładnych,
 • skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych - zasady systemów motywacyjnych.

Moduł II

Kierowanie ludźmi w organizacji:

 • Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym,
 • istota motywacji i delegowanie uprawnień,
 • poznanie metod grupowego rozwiązywania problemów,
 • poznanie efektownych metod zarządzania przez cele,
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w organizacji.

Moduł III

Budowanie zespołów:

 • zasady funkcjonowania zespołu i budowanie pozytywnych relacji,
 • skuteczne planowanie i organizowanie swojej pracy w zespole,
 • metody grupowego rozwiązywania konfliktów,
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w zespole.

Moduł IV

Negocjacje handlowe:

 • warunki procesu negocjacyjnego,
 • bariery we współpracy i sposoby ich pokonywania,
 • metody negocjacji ( miękka, twarda, oparta na zasadach ),
 • struktura procesu negocjacji - znaczenie kolejnych etapów, rola przygotowania,
 • komunikacja w negocjacjach jako źródło wiedzy o oponencie,
 • techniki negocjacyjne,
 • metody manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.

 

Program 

Moduł I

Motywacja pracowników jako podstawa skutecznego zarządzania:

 • motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,
 • indywidualna motywacja pracownika,
 • wpływ automotywacji kierowników na podwładnych,
 • motywowanie zespołu - jak zarządzać, aby nie demotywować podwładnych,
 • skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych - zasady systemów motywacyjnych.

Moduł II

Kierowanie ludźmi w organizacji:

 • Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym,
 • istota motywacji i delegowanie uprawnień,
 • poznanie metod grupowego rozwiązywania problemów,
 • poznanie efektownych metod zarządzania przez cele,
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w organizacji.

Moduł III

Budowanie zespołów:

 • zasady funkcjonowania zespołu i budowanie pozytywnych relacji,
 • skuteczne planowanie i organizowanie swojej pracy w zespole,
 • metody grupowego rozwiązywania konfliktów,
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w zespole.

Moduł IV

Negocjacje handlowe:

 • warunki procesu negocjacyjnego,
 • bariery we współpracy i sposoby ich pokonywania,
 • metody negocjacji ( miękka, twarda, oparta na zasadach ),
 • struktura procesu negocjacji - znaczenie kolejnych etapów, rola przygotowania,
 • komunikacja w negocjacjach jako źródło wiedzy o oponencie,
 • techniki negocjacyjne,
 • metody manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.

Cena: kalkulacja indywidualna.

Termin: do uzgodnienia

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice