Cel 

Elliot Aronson, uznany na świecie autorytet w dziedzinie psychologi społecznej, napisał w swojej książce  "Człowiek istota społeczna":  " Wiedzieć i rozumieć to warunek wstępny do tego, aby skutecznie wpływać (na innych i na siebie)".

Właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy, menadżerowie nieustannie borykają się z trudnymi sytuacjami z zakresu zarządzania, delegowania, motywowania czy samego budowania zespołu. Stąd dla wielu członków kadry kierowniczej proces budowania samoświadomości w ramach działań szkoleniowych przynosi bardzo pozytywne rezultaty dla organizacji. Praca nad rozwojem umiejętności osobistych wpływa na wzmocnienie pozycji lidera w oczach przełożonych. Stąd też proponujemy Państwu następujące moduły szkoleniowe w ramach rozwoju kompetencji menadżerskich.

 

Moduł I

Motywacja pracowników jako podstawa skutecznego zarządzania:

 • motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,
 • indywidualna motywacja pracownika,
 • wpływ automotywacji kierowników na podwładnych,
 • motywowanie zespołu - jak zarządzać, aby nie demotywować podwładnych,
 • skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych - zasady systemów motywacyjnych.

Moduł II

Kierowanie ludźmi w organizacji:

 • Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym,
 • istota motywacji i delegowanie uprawnień,
 • poznanie metod grupowego rozwiązywania problemów,
 • poznanie efektownych metod zarządzania przez cele,
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w organizacji.

Moduł III

Budowanie zespołów:

 • zasady funkcjonowania zespołu i budowanie pozytywnych relacji,
 • skuteczne planowanie i organizowanie swojej pracy w zespole,
 • metody grupowego rozwiązywania konfliktów,
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w zespole.

Moduł IV

Negocjacje handlowe:

 • warunki procesu negocjacyjnego,
 • bariery we współpracy i sposoby ich pokonywania,
 • metody negocjacji ( miękka, twarda, oparta na zasadach ),
 • struktura procesu negocjacji - znaczenie kolejnych etapów, rola przygotowania,
 • komunikacja w negocjacjach jako źródło wiedzy o oponencie,
 • techniki negocjacyjne,
 • metody manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.

 

Program 

Moduł I

Motywacja pracowników jako podstawa skutecznego zarządzania:

 • motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą,
 • indywidualna motywacja pracownika,
 • wpływ automotywacji kierowników na podwładnych,
 • motywowanie zespołu - jak zarządzać, aby nie demotywować podwładnych,
 • skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych - zasady systemów motywacyjnych.

Moduł II

Kierowanie ludźmi w organizacji:

 • Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym,
 • istota motywacji i delegowanie uprawnień,
 • poznanie metod grupowego rozwiązywania problemów,
 • poznanie efektownych metod zarządzania przez cele,
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w organizacji.

Moduł III

Budowanie zespołów:

 • zasady funkcjonowania zespołu i budowanie pozytywnych relacji,
 • skuteczne planowanie i organizowanie swojej pracy w zespole,
 • metody grupowego rozwiązywania konfliktów,
 • podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w zespole.

Moduł IV

Negocjacje handlowe:

 • warunki procesu negocjacyjnego,
 • bariery we współpracy i sposoby ich pokonywania,
 • metody negocjacji ( miękka, twarda, oparta na zasadach ),
 • struktura procesu negocjacji - znaczenie kolejnych etapów, rola przygotowania,
 • komunikacja w negocjacjach jako źródło wiedzy o oponencie,
 • techniki negocjacyjne,
 • metody manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.

Cena: kalkulacja indywidualna.

Termin: do uzgodnienia

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Tatiana Kopicara-Dudek
32 420 42 50
32 420 42 59

Miejsce szkolenia

Lokalizacja Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice