Cel 

Celem szkolenia jest zapoznanie z całokształtem występujących zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych oraz zasad bezpiecznego wykonywania tych robót.

Warunki przyjęcia 

Osoby dozoru ruchu średniego i niższego, przodowi i osoby odpowiedzialne na nadzór i wykonywanie robót strzałowych w kopalniach węgla kamiennego.

Program 

Sposób organizacji szkolenia:

Pierwszy dzień: zajęcia teoretyczne w ośrodku szkoleniowym Śląskiego Centrum Usług Wspólnych. Drugi dzień: zajęcia w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.

Ilość uczestników na jednym szkoleniu to 25-30 osób.

Terminy szkoleń do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

300 PLN

Czas trwania

(2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice