Cel 

Szkolenie ma na celu przypomnienie i uzupełnienie wiadomości, nie tylko z zakresu robót strzałowych prowadzonych z użyciem lontu detonującego, ale również usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami aktów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie, nowych środków strzałowych i nowych technik strzałowych.

Słuchacze – osoby zaangażowane w przewóz i związany z nim rozładunek i załadunek towarów niebezpiecznych tj.:

  • wydawcy – konwojenci materiałów wybuchowych,
  • magazynierzy w składach gazów technicznych,
  • magazynierzy w składach materiałów żrących i trujących,
  • pracownicy zakładowych stacji i magazynów paliw i materiałów łatwopalnych.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice