Cel 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przez tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Warunki przyjęcia 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, na stanowiskach robotniczych, w tym osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego, tj.:

 • strzałowy,
 • wydawca środków strzałowych,
 • spawacz,
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV,
 • elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1kV

Program 

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny prac z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. osuwiska, pożaru, awarii) w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków  przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Program szkolenia zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice