Cel 

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności opiekunów w żłobkach lub klubach dziecięcych, którzy posiadają dwuletnie doświadczeniew pracy z dziećmi do lat 3, ale nie pracowali z nimi przez okres 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

Zakres programowy obejmuje 80 godzin szkolenia.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby które posiadają:

  • wykształcenie co najmniej średnie oraz 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi
  • zaświadczenie o niekaralności

Program 

1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - liczba godzin 60.

  • rozpoznawanie potrzeb rozwoju dziecka,
  • źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania rozwoju dziecka,
  • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

2. Kompetencje opiekuna dziecka - liczba godzin 20.

  • odpowiedzialność prawna opiekuna,
  • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązania problemów.

PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DECYZJĄ NR 24/2016

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

600 PLN

Czas trwania

80 godzin

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice