Cel 

Przygotowanie słuchaczy w zakresie metod strzelania do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych.

Warunki przyjęcia 

  • wykształcenie minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe ( zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe, wyższe )
  • 5 lat stażu pracy pod ziemiąw ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika w oddziale, w którym wykonywane są roboty strzałowe ( wymagane potwierdzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ),
  • aktulane orzeczenie psychologiczne,
  • aktualne orzeczenie psychiatryczne,
  • wiek 24 lata,
  • skierowanie na kurs
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

800 PLN

Czas trwania

75 godzin (10) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice