Cel 

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy w zakresie metod strzelania do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku górnika strzałowego w podziemnych zakładach górniczych.

Warunki przyjęcia 

  • wykształcenie  minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe (zawodowe, średnie ogólne, średnie zawodowe, wyższe),
  • staż pracy: 5 lat stażu pracy pod ziemią w ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika w oddziale, w którym wykonywane są roboty strzałowe (wymagane potwierdzenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego),
  • aktualne orzeczenie psychologiczne,  
  • aktualne orzeczenie psychiatryczne,
  • wiek 24 lata,
  • skierowanie na kurs.

Program 

Lp.

Temat

Liczba

godzin teoretycznych

Liczba

godzin praktycznych

1

Charakterystyka robót górniczych.

4

-

2

Wypadki przy wykonywaniu robót strzałowych                  w górnictwie.

2

-

3

Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych i metody ich zwalczania.

6

-

4

Pomiar gazów. Ćwiczenia praktycznego wykonywania pomiarów.

1

3

5

Środki strzałowe i sprzęt strzałowy.

7

6

6

Technika robót strzałowych.

10

7

7

Technika wiercenia, ładowania i odpalania otworów strzałowych.

5

-

8

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące robót strzałowych, gospodarki środkami strzałowymi i transportu.

16

-

9

Dziennik strzałowy.

1

1

10

Ćwiczenia i pokazy w KD „Barbara” (w tym wybuch pyłu węglowego).

3

3

 

Razem

55

20

Kurs trwa 10 dni (75 godzin) i kończy się egzaminem, przy czym jeden dzień szkolenia obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne w GIG KD „Barbara” w Mikołowie.

Program realizowany będzie metodą wykładów oraz poprzez szkolenia praktyczne prowadzone pod nadzorem instruktorów. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone będą przez kadrę inżynieryjno-techniczną  o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym oraz posiadającą przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programów.

Szkolenie praktyczne w KD „Barbara” prowadzone będzie na podstawie stosownej umowy,
w której miedzy innymi zostaną określone warunki bezpieczeństwa, uwzględniające specyfikę szkolenia praktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego użycia środków i sprzętu strzałowego (bezpiecznego wykonywania pracy) przez uczestników kursu.

Szkolenia praktyczne prowadzone będą również w wydzielonych stanowiskach,
w pracowniach naszego ośrodka, z zastosowaniem modeli i atrap przyrządów i środków strzałowych oraz wzorów dokumentów strzałowych. Dla tych szkoleń zostaną określone warunki bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przyrządów i urządzeń przez uczestników kursu.

W przypadku zmiany zakresu tematycznego zakres czasowy może ulec zmianie. 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1000 PLN

Czas trwania

(11) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice