Cel 

Celem kursu jest nabycie wiadomości technologicznych i umiejętności praktycznych na stanowisku robotniczo - budowlanym z zakresu wykańczania wnętrz.

Warunki przyjęcia 

  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe
  • ukończone 18 lat
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w tym zawodzie

Program 

  1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochorny środowiska.
  2. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa.
  3. Wykonuwanie malarskich robót naprawczych i renowacyjnych.
  4. Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

5. Termin realizacji i czas trwania

Do uzgodnienia

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1400 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice