Cel 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • kadry kierowniczej
 • szefów sprzedaży
 • managerów średniego szczebla

Umiejętności po szkoleniu:

 • Szybkie rozpoznanie typu Klienta i odpowiednie dopasowanie się do niego.
 • Świadome stosowanie mowy ciała w procesie komunikacji z Klientami.
 • Unikanie w procesie komunikacji języka ograniczeń.
 • Stosowanie technik asertywnych np. odmowa, zdarta płyta, obrona własnych granic.
 • Spójne stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Świadome prowadzenie trudnych rozmów z Klientem - reklamacje. Schemat prowadzenia rozmowy reklamacyjnej, dostosowanie sposobu jej prowadzenia w zależności od typu Klienta. Panowanie nad emocjami.
 • Stosowanie podstawowych zasad planowania pracy (zasada Pareto, macierz Eisenhowera) jako sposobów ograniczenia stresu w pracy.
 • Analiza czasu pracy i czasu dla siebie.
 • Proste techniki zmniejszające objawy stresu.

 

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, gwarantującą aktywny udział wszystkich Uczestników.

Cena ustalana jest indywidualnie po uprzednim kontakcie.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice