Cel 

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanego wykorzystania aplikacji Microsoft Project w harmonogramowaniu, zarządzaniu zasobami, śledzeniu postępu realizacji, raportach i analizie projektów.

Program 

Podstawy pracy z środowiskiem MS Project.

 • poznanie wyglądu programu i podstawy widoków,
 • definiowanie ram czasowych projektu,
 • definiowanie kalendarzy projektu, zadań i zasobów,

Wprowadzanie zadań, zasobów i przydziałów.

 • wprowadzanie zadań w widoku Ganita,
 • określanie czasu trwania zadań i zależności pomiędzy nimi,
 • wprowadzanie zasobów i przydzielanie do zadań,
 • import i export danych zewnętrznych,
 • praca z pulą zasobów,
 • stosowanie stawek i kosztów dla zasobów.

Śledzenie postępu prac projektowych.

 • definiowanie ograniczeń i terminów ostatecznych dla zadań,
 • tworzenie planu bazowego,
 • analiza obciążenia zasobów,
 • optymalizacja ścieżki krytycznej,
 • korekta przydziałów zasobów do zadań.

Raportowanie postępu prac projektowych.

 • zapoznanie z dostępnymi rodzajami raportów,
 • sortowanie i filtrowanie danych,
 • projektowanie własnych raportów,
 • projektowanie własnych pól.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

320 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice