Cel 

Cel seminarium:

Celem seminarium jest zapoznanie słuchaczy z postępowaniem egzekucyjnym mającym wpływ na stosowanie najskuteczniejszych sposobów zabezpieczeń wierzyciela przed działaniami nieuczciwego dłużnika.

Program 

Słuchacze zapoznani zostaną z:

  •  technikami uzyskiwania przez wierzyciela skutecznego zabezpieczenia jego interesów przed wszczęciem procesu oraz w jego toku
  •  sposobami kontroli wierzyciela nad prawidowością naliczania kosztów postępowania egzekucyjnego przez komornika
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice