Cel 

Przygotowanie spawaczy do bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia wybuchowego, pożarowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Warunki przyjęcia 

  • 3 miesiące pracy w ruchu podziemnego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego spawacza
  • wykształcenie  minimum ponadgimnazjalne bądź ponadpodstawowe 8-klasowe (zawodowe, średnie ogólne, śrdnie zawodowe, wyższe),
  • posiadanie kwalifikacji spawacza,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
  • skierowanie na kurs.
Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

300 PLN

Czas trwania

(2) dni

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice