Cel 

Celem kursu jest rozszerzenie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego Excel.

  Program 

  Dostosowanie środowiska pracy
  •    Skróty klawiszowe, ułatwienia
  •    Tworzenie i modyfikacja wstążki
  •    Opcje excela (autozapis, wprowadzanie, etc.)
  •    Opcje wklej specjalnie (transpozycja i inne)
  •    Formatowanie (style, malarz formatów)
  •    Narzędzie przejdź do..

  Organizacja informacji
  •    Zarządzanie arkuszami (nazywanie, kopiowanie, zmiana kolorów)
  •    Przypisywanie i zarządzanie nazwami komórek i zakresów
  •    Ochrona arkuszy i skoroszytów
  •    Zabezpieczanie i szyfrowanie plików
  •    Praca grupowa i śledzenie zmian, komentarze
  •    Inspekcja arkusza
  •    Tworzenie własnych szablonów (wykresów, arkuszy, skoroszytów)

  Praca z funkcjami:
  •    Matematycznymi
  •    Finansowymi
  •    Logicznymi
  •    Tekstowymi

  Analiza danych
  •    Logika
  •    Podstawowe funkcje
  •    Zaawansowane funkcje
  •    Scenariusze
  •    Solver
  •    Wykresy
  •    Obsługa grafiki (cienie, diagramy, autokształty)

  Zarządzanie bazami danych (listy)
  •    Konsolidacja danych
  •    Grupowanie danych i tworzenie konspektu
  •    Sortowanie danych (powyżej 4 kolumn)
  •    Zaawansowane filtrowanie danych
  •    Funkcje bazy danych
  •    Sumy pośrednie (częściowe)
  •    Tabele i wykresy przestawne

  Współpraca z innymi aplikacjami
  •    Pobieranie danych zewnętrznych (CSV, TXT)
  •    OLE (statycznie i łącze)
  •    Kwerendy WWW
  •    Publikacja arkuszy na WWW (statycznie oraz dynamicznie)
  •    Publikacja tabel przestawnych

  Automatyzacja pracy
  •    Formatowanie warunkowe
  •    Tworzenie własnych formatów
  •    Sprawdzanie poprawności

  Inspekcja
  •    Kody błędów
  •    Śledzenie zależności w formułach
  •    Praca z czujką

  Makropolecenia - automatyzacja zadań w arkuszach
  •    Rejestracja makr
  •    Zrozumienie i modyfikacja kodu makr (elementy języka VBA)
  •    Podłączanie makr do interfejsu programu lub skoroszytu
  •    Tworzenie formularzy ekranowych lub drukowanych

  Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

  Cena

  500 PLN

  Czas trwania

  (3) dni

  Najbliższe terminy

  18.03 - 20.03.2020r.

  Kontakt

  Biuro Obsługi Klienta
  32 420 4250, 32 420 4055
  32 420 4259

  Miejsce szkolenia

  Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
  ul. Piastów Śląskich
  41-408
  Mysłowice