Cel 

Proponowany warsztat to dwa dni bardzo intensywnych zajęć, dających zaawansowaną wiedzę w dziedzinie korzystania z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel dla celów finansowych oraz szeroko pojętego zarządzania firmą.

Kurs przeznaczony jest dla finansistów, księgowych, analityków, osób pracujących w działach controllingu i innych osób z działów finansowych wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, znających podstawy pracy z programem MS Excel.

Warunki przyjęcia 

Znajomość podstaw pracy z programem Excel.

Program 

 • technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrzynych ( źródła danych Excela, kwarendy baz danych, wykorzystanie modułu  MS Query, pobieranie danych XML,
 • import danych z plików tekstowych do Excela,
 • tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach,
 • stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy dancyh biznesowych,
 • wykorzystanie zaawansowanych funcji  wbudowanych do rozwiązywania  problemów z dziedziny finansów, sprzedaży, prognozowania,
 • budowanie megaformuł, formuły tablicowe, zagnieżdżanie funckcji,
 • automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji wbudowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków,
 • optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver,
 • przyspieszenie pracy dzięki szablonom,
 • analiza sprzedaży oraz prognozowanie z zastosowaniem fynkcji statystycznych,
 • budowanie bazy danych na arkuszu, wpisywanie danych, wybór danych za pomocą kryteriów,
 • tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących ( listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła ),
 • rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr na procedury, planowanie, nagrywanie makr dla optymalnego ich odtwarzania,
 • konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy,
 • budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy,
 • wykorzystywanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych,
 • wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji,
 • organizacja pracy z  programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 • graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów ( wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych ), "dynamika wykresu w Excelu"

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.

Wykładowca: Janusz Gach - wykładowca i trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania informatyki we wspomaganiu zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Potrafi z  zrozumiały sposób przekazać skomplikowaną wiedzę dotyczącą złożonych, wieloetapowych analiz wykonywanych na bazie aplikacji biznesowych.

 

Jeśli nie pasuje Ci termin, zaproponuj własny, jesteśmy elastyczni!

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

1250 PLN

Czas trwania

(2) dni

Najbliższe terminy

10.08 - 11.08.2020r.
14.09 - 15.09.2020r.
19.10 - 20.10.2020r.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice