Cel 

Nauczysz się:

  • efektywnych metod zarządzania sobą w czasie
  • wyznaczania i realizacji priorytetów
  • stosowania technik umożliwiających skutecznie realizować założone cele zawodowe.

Umiejętności po szkoleniu:

  • pogłębienie wiedzy z zakresu wyznaczania celów i organizacji pracy 
  •  wzmocnienie efektywności pracowników w delegowaniu zadań
  • poznanie reguł pozwalających efektywnie planować czas
  • rozwój samodzielności pracowników jako metoda redukcji czynników stresogennych

 

 

Warunki przyjęcia 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

Kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników administracji.

Na życzenie Klienta istnieje możliwość poszerzenia sesji do dwóch dni oraz zorganizowania szkolenia w wersji wyjazdowej czy weekendowej.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, gwarantującą aktywny udział wszystkich uczestników.

Liczebność grupy: do 15 osób

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Aleksandra Suliga
32 420 4479

Miejsce szkolenia

Pracownia Badań Psychologicznych
ul. Karolinki 1
40-467
Katowice