Cel 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracowników placówek bankowych wiedzy z zakresu postępowania w sytuacji napadu rabunkowego.

Szkolenie prowadzą emerytowani funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej w Katowicach oraz Komendy Głównej Policji, posiadający wszechstronną wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu przeciwdziałania przestępstwom kryminalnym oraz zagrożeniom terrorystycznym.

Korzyści:

 • Nabycie wiedzy o symptomach mogących poprzedzać napad rabunkowy,
 • nabycie umiejętności identyfikacji zagrożenia,
 • nabycie praktycznych umijętności minimalizacji zagrożenia,
 • nabycie wiedzy o postępowaniu organów ścigania w sytuacji napadu rabunkowego oraz zasad współpracy z organami ścigania,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie postępowania w sytuacji zakładniczej,
 • uzyskanie wiedzy o potencjalnych zagrożeniach przestępczych dla pracowników placówek bankowych.

Program 

Szkolenie podzielone jest na dwie części, część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas drugiej części, uczestnicy zostaną poddani symucji napadu na bank z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych środków tak, aby stworzyć jak najbardziej realistyczne warunki panujące podczas napadu rabunkowego.

Program ramowy:

  1. Wprowadzenie:

 • Omówienie potencjalnych zagrożeń przestępczych dla prawidłowego funkcjonowania placówek bankowych.

  2. Napad rabunkowy:

 • Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty napadu rabunkowego na placówkę bankową - wywiad przestępczy, planowanie napadu, przygotowywanie napadu, realizacja napadu.

  3. Narzędzia i przedmioty używane przez sprawców napadów rabunkowych:

 • Rodzaje narzędzi i przedmiotów używanych przez sprawców napadów.

  4. Fazy napadu rabunkowego na placówkę bankową.

 • Przebieg potencjalnego napadu rabunkowego na placówkę bankową.

  5. Zachowanie pracowników bankowych w trakcie napadu rabunkowego:

 • Reakcje psychofizyczne ludzi w warunkach zagrożenia,
 • wykonywanie poleceń przestępcy,
 • minimalizowanie zagrożeń dla współpracowników oraz klientów,
 • pozycje i miejsca bezpieczne w sytuacji zagrożenia.

  6. Algorytm bezpiecznego zachowania w trakcie napadu rabunkowego:

 • Inscenizacja hipotetycznego napadu rabunkowego na placówkę bankową, praktyczne przećwiczenie zachowań minimalizujących zagrożenia,

  7. Sytuacja zakładnicza:

 • Warunki przekształcenia napadu rabunkowego w sytuację zakładniczą, zasady postępowania osób w sytuacji zakładniczej.

  8. Współpraca z organami ścigania po napadzie rabunkowym lub zakończeniu sytuacji zakładniczej:

 • Organizacja i formy pracy organów ścigania w miejscu napadu rabunkowego lub sytuacji zakładniczej,
 • obowiązki świadków czynów przestępczych,
 • prawa osób pokrzywdzonych w wyniku czynu przestępczego.

  9. Podsumowanie:

 • Omówienie przebiegu szkolenia, pytania i odpowiedzi.

Terminy szkoleń do uzgodnienia.

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

450 PLN

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice