Cel 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie zmian w ustawie o ochronie danych osobowych oraz wyposażenie ich w umiejętności niezbędne w procesie przetwarzania danych osobowych oraz usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony i bezpieczeństwa informacji oraz zasad postępowania z dokumentacją niejawną.

Program 

a. Podstawy prawne ochrony informacji:

  • informacje niejawne,
  • dane osobowe,
  • tajemnica przedsiębiorstwa.

b. Konsekwencje prawne dotyczące nieprzestrzegania tajemnic prawnie chronionych:

  • konsekwencje karne,
  • odpowiedzialność służbowa - kodeks pracy,
  • odpowiedzialność cywilna.

c. Podstawowe zagrożenia dla informacji prawnie chronionych w firmie/ urzędzie:

  • zagrożenia o charakterze technicznym,
  • wywiad gospodarczy,
  • szpiegostwo gospodarcze,
  • najsłabsze ogniwo - człowiek.

d. Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych.

Wykładowca:

Kazimierz Ślusarczyk  – płk. rez., specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych i biznesowych, w tym zwłaszcza tajemnicy przedsiębiorstwa, auditor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyrektor katowickiej Delegatury ABW, przez wiele lat nadzorował m.in. postępowania sprawdzające dot. dostępu do tajemnicy państwowej. Wykładał na uczelniach krakowskich – Uniwersytet Jagielloński i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego – z zakresu ochrony informacji niejawnych, zaś w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości – z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa i giełdowej.

Terminy realizacji: do uzgodnienia

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zaproponowania uczestnikom alternatywnego terminu tego samego szkolenia z przyczyn niezależnych od Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy koszty uczestnictwa.

Cena

Najbliższe terminy

Termin do uzgodnienia

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
32 420 4250, 32 420 4055
32 420 4259

Miejsce szkolenia

Dział Realizacji Szkoleń Mysłowice
ul. Piastów Śląskich
41-408
Mysłowice