W związku z realizacją projektu „Chce się żyć!” przez Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Beneficjent) wraz Fundacją Rodzin Polskich
im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Świętochłowicach (Partner Beneficjenta) przeprowadza postępowanie mające na celu wyłonić podmiot, który prowadzić będzie poradnictwo finansowe dla uczestników Projektu.

 

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

czwartek, Grudzień 7, 2017 - 10:00