Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej podczas kursów w ramach projektu „Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej.” nr RPSL.11.03.00-24-02F6/16-001 w partnerstwie
z Easyrescue Wojciech Wieczorek, ul. Ligocka  A/9, 40-570 w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

czwartek, Czerwiec 22, 2017 - 10:00