Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  zaprasza
do składania ofert na realizację usługi cateringowej podczas kursów w ramach projektu „TOP KONSTRUKTOR” nr POWR.01.02.01-24-0017/16-00, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

piątek, Październik 13, 2017 - 09:00