Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „ Mały Szkrab”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1.Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Aktualizacja: 27.03.2017

Śląskie Centrum Usług Wspólnych informuje, iż w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zakończone zostało postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia na „ZAKUP ORAZ MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA DO NOWO POWSTAŁEGO ŻŁOBKA”. Stosowny dokument znajduje się w załączniku do pobrania poniżej.

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

piątek, Marzec 24, 2017 - 10:00