Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ogłasza o toczącym się postępowaniu w sprawie  udzielenia zamówienia na świadczenie usług cateringowych dla żłobka „Mały szkrab”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Mały Szkrab”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1.Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

poniedziałek, Maj 8, 2017 - 14:00