Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ogłasza o toczącym się postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia na „Wykonanie robót w zakresie adaptacji pomieszczeń Zamawiającego z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka".

Niezbędne dokumenty do pobrania poniżej:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - przedmiar robót pdf

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 3 - wykaz usług pdf

Powiadomienie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

wtorek, Grudzień 20, 2016 - 10:00