Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ogłasza o wszczęciu postępowania o  udzielenie zamówienia w przedmiocie: „Wynajem sali wyposażonej w stanowiska komputerowe z  oprogramowaniem CATIA V5R19 (lub nowszej)” w celu realizacji kursów komputerowych w ramach projektu pt. „TOP KONSTRUKTOR”

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

piątek, Wrzesień 15, 2017 - 10:00