Szanowni Państwo,

 

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, informuje, iż prowadzi rozeznanie rynku celem zakupu terminarzy i kalendarzy na rok 2018.

Przedmiotem zainteresowania Zamawiającego są następujące produkty:

 

 1. terminarze A5 LN21 (kod katalogowy - katalog dostępny w załączniku)
  w układzie dziennym, z tłoczonym nadrukiem firmowym (posiadamy matrycę) w ilości: 100 sztuk,

 

 1. terminarze A4/B5 LN21 (kod katalogowy - katalog dostępny w załączniku)
  w układzie tygodniowym, z tłoczonym nadrukiem firmowym (posiadamy matrycę) w ilości: 100 sztuk.

 

 1. kalendarze jednoplanszowe B1, z nadrukiem firmowym (logotyp dostępny w załączniku, nadruk dwukolorowy) o kodach katalogowych:
 • KPB1-15 Latarnia morska – 20 sztuk,
 • KPB1-07 Zachód na Bałtykiem – 20 sztuk,
 • KPB1-16 Konie – 10 sztuk.

 

 1. kalendarze trójdzielne standard T11, z nadrukiem firmowym (logotyp dostępny w załączniku, nadruk dwukolorowy), główki o kodach katalogowych:
  • GM-825 Latarnia Morska – 40 sztuk,
  • GM-808 Bałtyk – 40 sztuk,
  • GM-817 Nad Morskim Okiem – 20 sztuk.
  •  

Jednocześnie informujemy, że dopuszczamy możliwość zaoferowania innych kalendarzy i terminarzy, zbliżonych do wyżej wymienionych, pod warunkiem, że produkty będę miały ten sam format. Kolor okładki  terminarzy powinien zawierać kolory szary i pomarańczowy.

 

Uprzejmie prosimy o przedstawienie zryczałtowanej ceny za dostawę ww. terminarzy i kalendarzy. Cena musi przedstawiać całkowity koszt, w tym koszt wykonania, nadruku oraz tłoczenia logotypu, transportu do Zamawiającego (Katowice 40-467, ul. Karolinki 1). Do oferty należy dołączyć zwizualizowany obraz zaoferowanego produktu.

 

O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi w formie e-mail w terminie 7 od dnia upływu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, mając przede wszystkim na uwadze cenę. Termin dostawy do Zamawiającego upływa w dniu 20 listopada 2017 roku.

Zapłata nastąpi po wykonaniu zamówienia, przelewem, na podstawie faktury VAT
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony.

 

Prosimy o złożenie oferty do dnia 24 października 2017 r. do godz. 11.00  na adres e-mail: umowy@scuw.pl.

Plik do pobrania Katalog_2018

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

wtorek, Październik 24, 2017 - 11:00