Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ogłasza o toczącym się postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia na „Zakup wraz z dostawą podręczników, certyfikatów ukończenia kursu, notatników, długopisów, teczek na potrzeby realizacji kursów w ramach projektu „Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej”

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Certyfikowane kursy BLS, ACLS i PALS dla kadry pielęgniarskiej i położniczej.” w partnerstwie z Easyrescue Wojciech Wieczorek, ul. Ligocka  A/9, 40-570 w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik: 

Termin składania ofert: 

środa, Czerwiec 7, 2017 - 10:00